Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata raakaruokaa ja kuivamuonaa syövien koirien näytteitä keskenään (uloste ja DNA).

Tutkimuksessa käytettiin kahdeksaa tervettä boxeria jotka jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Toiselle ryhmälle syötettiin raakaruokaa (70% raakaa lihaa jonka lisäksi mm. kasviksia ja mineraaleja) ja toiselle ryhmälle kuivamuonaa 28 päivän ajan.

Tutkimuksen johtopäätöksessä todetaan tulosten viittaavan siihen, että ruokavalio vaikuttaa selvästi ulosteiden mikrobikokoonpanoon ja fermentaatioprosessiin. Raakaruoan antaminen edisti tasapainoisempaa bakteeriston kasvua ja vaikutti suotuisasti suoliston terveyden säilymiseen.

Linkki tutkimukseen (englanniksi): https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-017-0981-z