Tutkimustieto on monesti vaikeaselkoista. Artikkelit ovat usein englanniksi kirjoitettuja ja niissä käytetään ammattisanastoa. Kokoamme tälle sivustolle mielenkiintoisia ruokintaan ja terveyteen liittyviä tutkimuksia ja kerromme avaamme selkokielellä mistä niissä on kysymys, ja mitä tutkimustulokset tarkoittavat käytännössä.

Tulevaisuuden Eläin tukee toiminnallaan muun muassa Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan DOGRISK -tutkimusryhmän toimintaa lahjoittamalla rahaa akateemiseen tutkimukseen.